Hợp tác cùng phát triển

ACB – Triển vọng tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 22/01/2021    1227

Chia sẻ

  • Trong buổi họp các bên phân tích ngày 18/1/2021, ACB công bố LNTT 2020 đạt 9.596 tỷ đồng (+27,7% svck), cao hơn 18,6% so với dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng CAGR EPS đạt 17,2% nhờ CAGR tín dụng đạt 15% và NIM tăng 7 điểm cơ bản trong 2021-2023.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan, nâng giá mục tiêu lên 35.400đ/cp do điều chỉnh giả định tăng trưởng tín dụng cao hơn trong 2020-21, chuyển định giá thu nhập thặng dư từ 2020 sang 2021, và tăng P/B.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 28.300

VND 35.400

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

Tăng giả định tăng trưởng tín dụng năm 2021 do kết quả tích cực 2020

Chúng tôi nâng giả định tăng trưởng tín dụng trong 2020-2021 từ 14-14,5% lên 15-16% svck. Trong khi ACB chỉ công bố tổng dư nợ ngân hàng mẹ tăng 15,7% năm 2020, chúng tôi nhận thấy khác biệt không đáng kể giữa tăng trưởng cho vay hợp nhất và tăng của ngân hàng mẹ các năm gần đây. Do đó, tăng trưởng cho vay hợp nhất có thể sẽ vượt mức tăng 15% svck và hạn mức tăng trưởng tín dụng mà ACB được cấp là 14,75% năm 2020. Tăng trưởng dự nợ 2021 đạt 16% svck là hợp lý, cân nhắc việc dư nợ cho vay của ACB năm 2020 tăng trưởng tốt hơn dự kiến, kỳ vọng NHNN duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2021 và việc NHNN hướng dẫn tăng trưởng tín dụng của ACB mức 3,5% trong Q1/21 (sv thực tế Q1/20: 2,3%). Chúng tôi cũng kỳ vọng NIM tăng 5 điểm cơ bản svck trong 2021 lên 3,6% do tỷ lệ CASA tiếp tục cải thiện, đạt 22,4% cuối năm 2020 (cuối Q3/20: 18,4%, cuối Q2/20: 17,5%).

Upfront fee sẽ được phân bổ đều trong 15 năm, từ 2021

Theo ACB, phí trả trước (upfront fee) trị giá 370 triệu USD đối với thương vụ phân phối bảo hiểm độc quyền sẽ được phân bổ đều trong suốt 15 năm. Ngoài ra, về việc thu hồi nợ xấu G6, ACB dự kiến thu được một nửa trong 800 tỷ đồng còn lại vào năm 2021. Do đó sẽ không có thu nhập ngoài lãi (Non-II) đột biến liên quan đến thu nhập từ phí trả trước phân phối bảo hiểm độc quyền và thu hồi nợ xấu từ nhóm G6 vào năm 2021-22. Tuy nhiên thu nhập ròng 11T20 từ banca đạt 848 tỷ đồng,+16% sv thu nhập từ banca trong cả năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng dòng phí hoa hồng sẽ không ngừng nâng cao thu nhập phí ròng trong những năm tới.

Dự báo EPS đạt tăng trưởng kép 17,2% trong giai đoạn 2021-2023

Chúng tôi dự báo LN ròng đạt CAGR 17% trong giai đoạn 2021-23, dựa trên tăng trưởng thu nhập lãi ròng (NII) 15,7%/năm và CAGR thu nhập ngoài lãi 10,1%. Chúng tôi giảm dự báo EPS năm 2021-23 1,4-6,6% sv dự báo trước đó do điều chỉnh kế hoạch ghi nhận phí trả trước banca thành 15 năm từ 5 năm trước đó và khoản thu 800 tỷ đồng của G6 được chia đều trong năm 2021-2022 thay vì thu toàn bộ trong năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 35.400 đồng/cp

Duy trì khuyến nghị Khả quan với cổ phiếu ACB. Giá mục tiêu dựa trên định giá thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 14%, Tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV năm 2021 là 1,8 lần với tỷ trọng bằng nhau. ACB đang giao dịch ở mức P/BV năm 2021 là 1,4 lần, thấp hơn mức trung bình 3 năm là 1,8 lần trong khi ngân hàng đã chuyển niêm yết sang HOSE sẽ cải thiện thanh khoản, cũng như triển vọng tăng trưởng tín dụng cao hơn và dòng phí hoa hồng mới kỳ vọng giúp LN tiếp tục tăng trưởng ổn định. Do đó, chúng tôi nâng định giá P/B năm 2021 từ 1,7 lần lên 1,8 lần. Rủi ro tăng giá đến từ việc NIM tăng cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm tăng trưởng cho vay thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status