Hợp tác cùng phát triển

ACB – Q1/20: Lợi nhuận khả quan giữa thách thức – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 05/05/2020    911

Chia sẻ

  • Lợi nhuận Q1/2020 tăng 12,5% so với cùng kỳ (svck) lên 1.537 tỷ đồng, đạt 22,4% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi giảm 7,0-9,6% dự báo EPS 2020-22 trên cơ sở điều chỉnh giảm dự phóng tăng trưởng tín dụng và biên lãi suất (NIM), do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  • Duy trì đánh giá Khả quan và hạ giá mục tiêu xuống 28.500 đồng/cp, do EPS điều chỉnh giảm và phần bù rủi ro thị trường cao hơn.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 20.500

VND 28.500

2,4%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Chi phí tăng ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận Q1/2020

Ngân hàng ACB ghi nhận tăng trưởng mạnh về cả thu nhập lãi thuần (NII, +19,7% svck) và thu nhập ngoài lãi (Non-II, +51,3% svck) trong Q1/2020. NII được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 15,8% svck và NIM tăng 6 điểm cơ bản svck. Non-II tăng do thu nhập từ chứng khoán đầu tư tăng 17,9 lần svck nhờ bán 12,8% lượng trái phiếu Chính phủ đang nắm giữ và thu nhập từ giao dịch ngoại hối tăng 77,4% svck. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) là 53,9%, cao hơn mức 51,5% trong Q1/2019 do mở rộng mạng lưới thêm 3,1% trong năm 2019. Trong Q1/2020, ACB trích chi phí dự phòng 93 tỷ đồng trong khi hoàn nhập 16 tỷ đồng trong Q1/2019. Với chi phí hoạt động và chi phí dự phòng cao hơn, LN ròng Q1/2020 tăng 12,5% sv cùng kỳ.

Chất lượng tài sản vẫn vững chắc

Tỷ lệ NPL lên tới 0,7% cuối Q1/2020, từ mức 0,5% cuối 2019, vẫn là tỷ lệ thấp nhất trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi. Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu (LLR) giảm nhẹ từ 175% cuối 2019 xuống còn 148,3% vào cuối Q1/2020, cao thứ hai trong số các ngân hàng niêm yết.

Tăng trưởng tín dụng bị ảnh hưởng trong 2020-21 bởi Covid-19

Tăng trưởng tín dụng của ACB chỉ đạt 2,3% trong Q1/2020, mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. Do đó, chúng tôi hạ dự phóng tăng trưởng cho vay của ACB xuống lần lượt là 12% năm 2020 và 14% năm 2021, so với mức dự phóng trước đây là tăng 15% mỗi năm.

NIM dự phóng giảm năm 2020 và phục hồi trong 2021-22

Chúng tôi hạ dự phóng NIM năm 2020 23 điểm cơ bản, tương đương thấp hơn 7 điểm so với năm 2019 vì NHNN yêu cầu các ngân hàng cắt giảm/miễn lãi suất cho vay, trong khi đó việc cắt giảm lãi suất tiền gửi chỉ áp dụng đối với kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng NIM sẽ cải thiện 7-10 điểm cơ bản svck trong năm 2021-22 do cải thiện tỷ lệ CASA.

Giá mục tiêu giảm xuống 28.500 đồng/cp, duy trì đánh giá Khả Quan

Giá mục tiêu của chúng tôi giảm xuống còn 28.500 đồng/cp do chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS năm 2020-22, và tăng phần bù rủi ro thị trường trong bối cảnh bất ổn do sự bùng phát của Covid-19. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau phương pháp thu nhập thặng dư (COE: 14,3%, LTG: 3%) và P/BV 2020 1,3x. Động lực tăng giá đến từ một thỏa thuận bancassurance độc quyền có thể mang lại cho ngân hàng khoản phí đại lý lớn. Rủi ro giảm giá bao gồm chi phí vốn tăng do cạnh tranh lãi suất tiền gửi trung dài hạn.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status