Hợp tác cùng phát triển

ACB – LN Q3/20 phục hồi tăng trưởng nhờ cho vay tăng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/11/2020    779

Chia sẻ

  • LNR Q3/20 tăng 33,9% svck, đạt 2.075 tỷ đồng do NII tăng 20,2% svck, CIR cải thiện.
  • Chúng tôi nâng dự báo EPS 2021-22 7,5% và 3,9% trên cơ sở nâng dự báo tăng trưởng cho vay và NIM.
  • Duy trì đánh giá Khả Quan với giá mục tiêu nâng lên mức 28.200 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 24.100

VND 28.200

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Tăng trưởng cho vay bứt phá trong Q3/20

Thu nhập lãi thuần (NII) Q3/20 tăng 20,2% svck, đạt 3.635 tỷ đồng nhờ dư nợ vay tăng 16,1% svck (Q3/19: +15,9% svck) và NIM tăng 13 điểm cơ bản. Dư nợ vay tại cuối tháng 9 ghi nhận mức tăng trưởng 10,7% từ đầu năm, tương đương mức 11,1% của 9T19, do dư nợ vay Q3/20 tăng 4,8% sv quý trước (Q3/19: +2,1% sv quý trước). ACB đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2020 từ 11,75% lên 14,75%. Tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) Q3/20 giảm xuống 38,6% so với 47,9% trong Q3/19 do ngân hàng trích lập 162 tỷ đồng để dự phòng đầu tư dài hạn và rủi ro tài sản khác ở Q3/19 trong khi ghi nhận một khoản hoàn nhập 16 tỷ đồng trong Q3/20. Việc giảm chi phí hoạt động đã bù đắp cho chi phí dự phòng tăng 143,7% svck, giúp LNR Q3/20 tăng mạnh 33,9% svck.

9T20: NIM ổn định, trích lập dự phòng cao

Lợi suất tài sản trong 9T20 giảm do áp dụng tái cơ cấu nợ hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, NIM dự phóng cả năm đạt 3,5%, không thay đổi svck nhưng tăng 6 điểm cơ bản sv quý trước nhờ cải thiện chỉ số CASA từ 17,5% cuối Q2/20 lên 18,4% cuối Q3/20 và giảm lãi suất huy động. Chi phí dự phòng 9T20 tăng 328,6% svck dẫn đến chi phí tín dụng 9T20 tăng lên 0,33% (so với mức 0,09% trong 9T19). LNR 9T20 tăng 15,4% svck đạt 5.133 tỷ đồng, hoàn thành 78,6% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Chất lượng tài sản có suy giảm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,83% vào cuối Q3/20 từ mức 0,68% vào cuối Q2/20 nhưng vẫn thấp thứ 2 so với các ngân hàng cùng ngành. Tỷ lệ xóa nợ trong Q3/20 tăng lên 0,02% từ mức 0,01% trong Q2/20, làm tỷ lệ bao nợ xấu giảm từ mức 144,1% vào cuối Q2/20 về 117,5% vào cuối Q3/20.

Chúng tôi tăng EPS năm 2021-22F lên 7,5%/3,9%

Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay 2021-22F lên 15% từ mức 14% để phản ánh nhu cầu tín dụng đang gia tăng trong 2 tháng qua. Chúng tôi giảm hệ số CIR năm 2021-22 xuống còn 48% sv mức 49% trước đó nhờ việc ngân hàng nỗ lực cắt giảm chi phí hoạt động. Chúng tôi cũng trì hoãn việc thu hồi 800 tỷ đồng nợ khó đòi cho đến năm 2021.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu tăng lên 28.200 đồng/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu 5,2% nhằm phản ánh mức tăng nhu nhập giai đoạn 2021–22 và P/BV 2021 nâng từ 1,3x lên 1,5x. Chúng tôi nâng định giá P/BV nhằm phản ánh khả năng chuyển sàn của ngân hàng. ACB đã nộp hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ hoàn thành chậm nhất vào tháng 12. Tiềm năng tăng giá bao gồm thương vụ bancassurance độc quyền hứa hẹn đem lại phí đại lý lớn. Rủi ro giảm giá là tăng trưởng cho vay giai đoạn 2021 – 2022 thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status