Hợp tác cùng phát triển

ACB – Kết quả Q1/21 đầy khả quan – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 28/04/2021    741

Chia sẻ

 • ACB ghi nhận tín dụng tăng 4,1% trong Q1/21, cao hơn mức tăng 2,3% và 3% trong Q1/20 và Q1/19.
 • LNR tăng 61,6% svck đạt 2.483 tỷ đồng trong Q1/21 nhờ TN hoạt động tăng và tỷ lệ CIR cải thiện, phù hợp với dự báo của chúng tôi.
 • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu là 39.500đ/cp

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND34.000

VND39.500

0,00%

KHẢ QUAN

TÀI CHÍNH

 

LN Q1/21 tăng vọt, đóng góp chủ yếu từ tăng thu nhập (TN) hoạt động

 • TN lãi thuần tăng 35,7% svck-mức tăng cao nhất trong 17 quý, đạt 4.640 tỷ đồng, do tín dụng tăng 18% svck và NIM tăng 61điểm cơ bản (đcb) svck.
 • Cùng với việc TN phí thuần tăng 68,7% svck đạt 625 tỷ đồng, tổng TN hoạt động tăng 29,6% yoy lên 5.675 tỷ đồng.
 • Tỷ lệ chi phí/thu nhập CIR giảm xuống 34,6% (41% nếu loại trừ khoản hoàn nhập bất thường trong chi phí hoạt động), thấp hơn con số 53,9% trong Q1/20 do kiểm soát chi phí hiệu quả.
 • Tuy nhiên, ACB đã mạnh tay trích lập dự phòng, tăng 6,5 lần svck, giúp chất lượng tài sản duy trì vững chắc với tỷ lệ nợ xấu 0,9% và tỷ lệ bao nợ xấu 120,4% cuối Q1/21.
 • Do đó, lợi nhuận ròng (LNR) tăng 61,6% svck lên 2.483 tỷ đồng trong Q1/21, hoàn thành 28,4% dự báo cả năm của chúng tôi.

TN lãi thuần tăng vững chắc nhờ mở rộng cho vay và cải thiện NIM hiệu quả

 • Tín dụng tăng 18% svck cuối Q1/21, mức cao nhất 10 quý vừa qua, tương đồng với sự cải thiện GDP lên 4,48% svck trong Q1/21 sv mức 3,68% svck trong Q1/20. ACB đã chứng tỏ được năng lực mở rộng cho vay khi kinh tế phục hồi.
 • Biên lãi suất NIM (quy đổi cả năm) Q1/21 đạt 4,3% (+61 đcb svck) do chi phí vốn giảm 137 đcb svck đã bù đắp của lợi suất tài sản giảm 76 đcb. Chi phí vốn thấp hơn nhờ việc cắt giảm lãi suất điều hành và tỷ lệ CASA tăng lên 21,4% cuối Q1/21 (sv 21%/15,9% vào cuối năm 2020 và Q1/20). Trong khi đó, lợi suất tài sản giảm ít hơn mức giảm chi phí vốn, được thúc đẩy bởi tỷ lệ chovay/tiền gửi (LDR) cải thiện lên 83% vào cuối Q1/21 từ mức 78,5%/79,1% vào cuối năm 2020 và cuối Q1/20.

Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng LNR của ACB đạt 14% trong năm 2021

 • Chúng tôi dự báo TN lãi thuần tăng 15% svck nhờ tín dụng tăng trưởng 12% svck và NIM tăng 3đcb svck. TN phí thuần tăng 54,2% svck, đóng góp 48% tổng TN ngoài lãi sv mức 47% trong 2 năm qua, nhờ dòng TN phí hoa hồng và một phần khoản phí trả trước từ mảng banca.
 • Chúng tôi kỳ vọng hệ số CIR cả năm là 47% trong khi chi phí dự phòng sẽ chiếm khoảng 7% LN trước dự phòng (tỷ lệ này là 8,9%/3,5% trong năm 2020/2019).
 • LNR ước tính tăng 14% svck với chất lượng tài sản liên tục vững chắc trong năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 39.500đ/cp

 • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan đối với cổ phiếu ACB. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên định giá thu nhập thặng dư (COE: 14%, LTG: 3%) và P/B mục tiêu 2021 đạt 2,0x với tỷ trọng bằng nhau.
 • Tiềm năng tăng giá là tín dụng và NIM tăng cao hơn dự báo. Rủi ro giảm giá là mức nợ xấu cao hơn dự báo.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status