Hợp tác cùng phát triển

ACB – Cập nhật – 05/03/2019

Báo cáo phân tích DN 05/03/2019    326

Chia sẻ

  • Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi ổn định và các chi phí liên quan đến tài sản tồn đọng giảm đã tạo ra tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua cho ACB do lợi nhuận tăng trưởng tích cực.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND30.300 VND39.800 0% MUA TÀI CHÍNH

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status