Hợp tác cùng phát triển

ACB – Bình yên vô sự – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/06/2022    203

Chia sẻ

  • LN ròng tăng 32,4% svck đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 27% dự phóng của chúng tôi.
  • Nhờ mô hình kinh doanh chất lượng và đầy thận trọng, ACB đã không bị ảnh hưởng bởi sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ lên thị trường vốn.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 41.700 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND25.700

VND41.700

 0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Kết quả Q1/22 lạc quan; chất lượng tài sản vững chắc

LN ròng Q1/22 của ACB tăng 32,4% svck lên VND3,3 nghìn tỷ (hoàn thành 27% dự báo của chúng tôi), đóng góp bởi tăng trưởng cho vay lành mạnh, thu nhập ngoài lãi và đặc biệt là việc hoàn nhập dự phòng. ACB ghi nhận tăng trưởng cho vay 5% so với đầu năm (+17% svck) vào cuối Q1/22, trong đó cho vay bán lẻ vẫn là động lực chính (+6% so với đầu năm; 63% tổng dư nợ). Thu nhập ngoài lãi tăng 36% svck nhờ thu nhập từ phí tăng 18,2% svck và việc thu nợ từ nhóm G6. Đáng chú ý, dựa trên việc trích lập dự phòng mạnh mẽ trước đó trong năm 2021, ACB đã có thể hoàn nhập dự phòng trong Q1/22 (3 tỷ đồng), chủ yếu đến từ việc hoàn nhập dự phòng nợ tái cơ cấu. Về chất lượng tài sản, nợ xấu tăng 11,4% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì thấp với 0,82% (so với 0,77% vào cuối 2021); tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) ở mức 188% (so với 209% vào cuối 2021).

Chiến lược thận trọng đã giúp ACB vượt qua sóng gió

Việc Chính phủ có những bước đầu giám sát chặt chẽ hơn về hoạt động của thị trường vốn Việt Nam đã dẫn đến hiệu ứng bán tháo trên thị trường chứng khoán và ngành ngân hàng cũng không là ngoại lệ kể từ T4/2022. Tuy nhiên, ACB lại ghi nhận mức giảm giá thấp nhất so với toàn ngành (chỉ -4% so với -16,6%). ACB là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam và là một ngân hàng có chiến lược thận trọng với danh mục tài sản không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp (TPDN); do đó ACB đã không bị ảnh hưởng bởi sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ gần đây lên thị trường này. Mặt khác, cho vay bất động sản chiếm 18% danh mục của ACB tuy nhiên chủ yếu đến từ cho vay mua nhà (15%), vì vậy ACB sẽ không chịu tác động đáng kể trước động thái kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vay đổ vào lĩnh vực bất động sản gần đây.

Định giá đã xuống mức đáy 3 năm

Chúng tôi vẫn kỳ vọng LN ròng của ACB sẽ tăng trưởng 25%/18% svck trong năm 2022-23. Sự điều chỉnh của thị trường vừa qua đã đẩy định giá của ACB xuống mức đáy 3 năm: chỉ 1,23 lần P/BV dự phóng 2022, tương đương -2 độ lệch chuẩn. Với khả năng sinh lời mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh, chúng tôi cho rằng ACB xứng đáng được định giá ở mức P/BV 1,9 lần và đây sẽ là thời điểm để các nhà đầu tư bắt đầu mua vào và nắm giữ 1 ngân hàng có tiềm năng tăng trưởng tốt như ACB. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp phương pháp P/BV 2022 1,9 lần và phương pháp định giá thu nhập thặng dư (COE: 14%, LTG: 3%). Rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm (i) lạm phát cao hơn dự kiến và (ii) nợ xấu tăng cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status