Hợp tác cùng phát triển

ACB – 6T20: Tăng trích dự phòng giới hạn tăng trưởng LN – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 30/07/2020    746

Chia sẻ

 • Ngân hàng Á Châu (ACB) ghi nhận LNST 6T20 tăng 5,5% svck đạt 3.059 tỷ đồng, hoàn thành 46,8% dự phóng LNST năm 2020 của chúng tôi.
 • Chi phí dự phòng 6T20 tăng 5,6 lần svck giúp ACB duy trì tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức thấp nhất ngành 0,68% và tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) cao ở mức 144,1%
 • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu 28.500 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 22.900

VND 28.500

2,18%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Chi phí dự phòng cao trong Q2/20 làm LNST giảm 0,7% svck

 • Thu nhập lãi thuần (NII) Q2/20 chỉ tăng 7,2% so với cùng kỳ (svck) lên 3.112 tỷ đồng, nhờ dư nợ cho vay tăng 13,2% svck trong khi biên lãi suất (NIM) giảm 25 điểm cơ bản.
 • Thu nhập ngoài lãi (Non-II) Q2/20 giảm 5,3% svck xuống còn 990 tỷ đồng do thu nhập từ dịch vụ giảm 18% svck và thu nhập khác giảm 95,4% svck.
 • Tỷ lệ thu nhập chi phí (CIR) Q2/20 cải thiện lên 43,1% từ 48,7% trong Q2/19. Chi phí dự phòng tăng 295,4% svck lên 440 tỷ đồng trong Q2/20 do tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,68% cuối Q2/20 từ 0,66% cuối Q2/19. Do đó, LNST Q2/20 ghi nhận 1.522 tỷ đồng, giảm 0,7% svck.

6T20: lãi suất cho vay giảm làm ảnh hưởng NIM

 • 6T20 NII tăng 13,4% svck đạt 6.531 tỷ đồng, nhờ dư nợ cho vay tăng 13,2% svck (+5,6% sv cuối năm 2019), trong khi NIM giảm 8 điểm cơ bản xuống 3,47%. ACB đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 15%, từ 11,75% hiện nay.
 • Theo ACB, khoảng 9.000 tỷ đồng dư nợ vay (~ 3,2% dư nợ cho vay của ACB vào cuối Q2/20) đã được tái cơ cấu với thời hạn ân hạn từ 3-6 tháng cho việc trả nợ và được điều chỉnh lãi suất. Thêm vào đó, ACB cũng đưa ra gói hỗ trợ khách hàng 35.000 tỷ đồng (~ 12,3% dư nợ cho vay vào cuối Q2/20) với lãi suất ưu đãi 6-7% cho các doanh nghiệp SME và cá nhân.
 • ACB cho biết NIM năm 2020 ở mức 3,2%, thấp hơn dự phóng của chúng tôi 27 điểm cơ bản.

6T20: Non-II tăng 16,1% svck nhờ thu nhập từ chứng khoán đầu tư

 • 6T20 Non-II tăng 16,1% svck lên 1.949 tỷ đồng, nhờ thu nhập từ giao dịch ngoại hối tăng 98,1% svck đã đóng góp 296 tỷ đồng và thu nhập từ chứng khoán đầu tư đã đóng góp 662 tỷ đồng (so với khoản lỗ 8,3 tỷ đồng trong 6T19). Thu nhập từ dịch vụ giảm 10,6% svck xuống 797 tỷ đồng tuy nhiên, trong đó thu ròng từ hoạt động bancassurance đạt 314 tỷ đồng trong 6T20 so với tổng doanh thu từ bancassurance năm 2019 là 558 tỷ đồng.
 • Nhìn chung, tổng thu nhập hoạt động trong 6T20 tăng 14% svck, đạt 47% dự báo cả năm của chúng tôi. Tỷ lệ CIR 6T20 giảm xuống mức 48,7% từ 50% trong 6T19, do sự hoàn nhập từ khoản mục chi dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn và rủi ro tài sản khác là 159 tỷ đồng trong chi phí hoạt động 6T20 so với chi dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn và rủi ro tài sản khác ở mức 327 tỷ đồng trong 6T19.

Tăng mạnh trích lập dự phòng giúp duy trì tỷ lệ NPL thấp nhất ngành

 • Chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm, do so với thời điểm cuối năm 2019, tại cuối Q2/20 nợ nhóm 2 đã tăng 53,7% và nợ xấu đã tăng 32,6% dẫn đến tỷ lệ NPL tăng lên mức 0,68% so với mức 0,54% tại cuối năm 2019. Tuy nhiên, ACB vẫn duy trì tỉ lệ NPL thấp nhất ngành.
 • Chi phí dự phòng 6T20 tăng 5,6 lần svck lên 532 tỷ đồng, làm chi phí tín dụng tăng lên 0,39% trong 6T20 so với mức 0,08% trong 6T19 (0,11% trong 2019). Việc trích lập dự phòng mạnh mẽ đã giúp tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) duy trì ở mức là 144,1% vào cuối Q2/20 (so với 175% vào cuối 2019), vẫn cao thứ hai toàn ngành (thấp hơn tỷ lệ LLR ở mức 254,5% của Vietcombank)
 • LN ròng 6T20 tăng 5,5% svck, đạt 3.059 tỷ đồng, hoàn thành 46,8% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 28.500 đồng

 • Kết quả kinh doanh 6T20 của ACB phù hợp với dự báo của chúng tôi, vì vậy chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả Quan đối với cổ phiếu ACB. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên trọng số tương đương của định giá thu nhập còn lại (COE: 14,3%, LTG: 3%) và P/BV 1,3x FY20F.
 • Động lực tăng giá trong trung hạn đến từ thỏa thuận bancassurance độc quyền mang lại khoản phí đại lý lớn. Rủi ro giảm giá bao gồm chi phí vốn cao hơn dự kiến ảnh hưởng NIM.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status