Hợp tác cùng phát triển

VIB – Thời điểm thích hợp để tích lũy – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/08/2021    542

Chia sẻ

  • LN ròng Q2/21 tăng 67,6% svck lên 1.718 tỷ đồng nhờ thu nhập hoạt động tăng vững chắc và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm.
  • Chúng tôi nâng dự phóng EPS 9-13% giai đoạn 2021-23 với dự báo NIM tăng cao hơn và tỷ lệ CIR cải thiện tốt hơn.
  • Nâng khuyến nghị lên Khả quan từ Trung lập với giá mục tiêu cao hơn là 48.100 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND41.800

VND48.100

0%

Khả quan

Tài chính

Q2/21: LN ròng tăng mạnh mẽ nhờ thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt

Thu nhập lãi thuần (NII) tăng 55,6% svck nhờ tín dụng tăng 32,7% svck và NIM tăng 61 điểm cơ bản (đcb) svck; TN ngoài lãi (Non-II) tăng 29,9% svck nhờ TN phí thuần (NFI) tăng 25,2% svck. Hệ số CIR giảm xuống 35,4% từ mức 39,5% của Q2/20, trong khi chi phí dự phòng tăng 18,3% svck. Vì vậy, LN ròng Q2/21 tăng 67,6% svck, tiếp nối mức tăng cao 68,1% svck trong Q1/21.

6T21: Tín dụng tăng mạnh, NIM đạt mức cao lịch sử

Tín dụng tăng 7,9% trong 6T21, cao hơn mức tăng 6,7% trong 6T20, chủ yếu nhờ cho vay cá nhân tăng trưởng 14,5% so với đầu năm. NIM đạt mức cao lịch sử 4,54% (quy đổi về mức theo năm) trong 6T21 do chi phí vốn giảm 137đcb svck, đủ bù đắp cho mức giảm 64đcb svck của lợi suất tài sản. Hệ số CIR giảm xuống 37% trong 6T21 từ mức 42,3% trong 6T20, trong khi chi phí dự phòng tăng 53,8% svck. Do đó, LN ròng 6T21 tăng 67,8% svck đạt 3.164 tỷ đồng, hoàn thành 53,4% dự báo cả năm của chúng tôi

Chất lượng tài sản cải thiện nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn sv các ngân hàng khác

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã giảm xuống 1,69% cuối Q2/21 từ 1,73% cuối Q1/21 và Q4/20 do tăng tỷ lệ xóa nợ. Tỷ lệ xóa nợ dự báo cả năm đã tăng lên 0,48% trong 6T21, sv mức 0,12% trong 6T20. Nợ cơ cấu giảm xuống còn 2.486 tỷ đồng cuối Q2/21 (1,4% dư nợ vay) từ 3.201 đồng cuối 2020. Trong 6T21, VIB đã trích lập 35% của 81 tỷ đồng dự phòng trích bổ sung đối với nợ cơ cấu lại, tuân thủ theo Thông tư 03. Dự phòng bao nợ xấu (LLR) tăng lên 63,8% cuối Q2/21, từ mức 58,2% cuối 2020, nhưng vẫn thấp hơn mức LLR trung bình 169% của 10 ngân hàng niêm yết hàng đầu.

Nâng khuyến nghị lên Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 48.100 đồng/cp

Chúng tôi nâng EPS giai đoạn 2021-23 lên 9-13% dựa trên dự báo hệ số CIR thấp hơn và NIM tăng cao hơn. Ngân hàng cũng được kỳ vọng sẽ đạt trung bình ROE ở mức 28% giai đoạn 2021-23, mức ROE trong danh mục các ngân hàng chúng tôi đang theo dõi. Vì vậy, chúng tôi nâng định giá P/B lên mức 2,5x sv 2,0x trước đó và sử dụng giá trị sổ sách bình quân 2021-22. Giá mục tiêu mới của chúng tôi dựa trên định giá thu nhập thặng dư (COE: 14%, LTG: 3%) và P/B 2,5 lần, tỷ trọng như nhau. Do giá cổ phiếu của ngân hàng đã giảm khoảng 21% sv mức đỉnh, sau sự điều chỉnh của thị trường gần đây, và thấp hơn 15% so với giá mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để trở lại tích lũy một ngân hàng có tỷ suất sinh lời cao như VIB. Tiềm năng tăng giá là tăng trưởng cho vay và cải thiện NIM cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status