Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC)

   • Giá cao nhất 52 tuần: 27.45
   • Giá thấp nhất 52 tuần: 15.40
   • Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 220,430,169
   • Số lượng cổ phiếu đang phát hành: 208,565,440
   • Khối lượng trung bình 10 phiên: 479,262
   • EPS: 1,813
   • ROA: 3.1%
   • ROE: 10.7%
   • P/E: 10.5%
   • P/B: 1.1%

   Cổ đông lớn

   Biểu đồ cổ đông lớn

   Cơ cấu cổ đông

   Biểu đồ cơ cấu cổ đông
   FAQs Chat with us