liên hệ

   Quan hệ cổ đông

   Ms.Nguyễn Gia Linh
   Phụ trách quan hệ
   Nhà đầu tư

   VNDIRECT
   Tầng 15, VCCI, số 9 Đào Duy anh Đống Đa, Hà Nội

   0243.972.4568 (ext:20215)

   ir@vndirect.com.vn

   FAQs Chat with us