Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: VNDIRECT tiếp tục giảm phí lãi suất và thay đổi chính sách ngày miễn lãi

Hoạt động VNDirect 24/03/2014    208

Chia sẻ

Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ/Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng mới là 14.5%/ năm thay vì 14.8%/năm đối với sản phẩm Smart I, Direct T+. Lãi suất dịch vụ Ứng trước tiền bán mới là 14.5%/ năm thay vì 14.8%/năm. Đồng thời VNDIRECT cũng thay đổi ngày miễn lãi từ 4 ngày giao dịch lên 6 ngày lịch đối với sản phẩm Smart T+. Thay đổi áp dụng từ ngày 24/3/2014.

Chi tiết chính sách cụ thể như sau:

Sản phẩm Smart I, Direct T+:

       Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ/ Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: 14.5%/năm

       Ngày miễn lãi cho vay giao dịch ký quỹ: 02 ngày lịch

Sản phẩm Smart T+:

      Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ/ Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: không thay đổi

      Ngày miễn lãi: 06 ngày lịch

Lãi suất dịch vụ Ứng trước tiền bán: 14.5%/năm

Kể từ ngày thay đổi chính sách, lãi suất mới sẽ được áp dụng đối với toàn bộ dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (MR) và các khoản giải ngân dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng (DF) mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900-545409, chuyên viên quản lý tài khoản, email dvkh@vndirect.com.vn hoặc công cụ hỗ trợ trực tuyến trên thanh Direct Bar.

DMCA.com Protection Status