Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: VNDIRECT được UBCKNN cho phép thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ

Hoạt động VNDirect 11/10/2011    229

Chia sẻ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc Công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ báo cáo thực hiện giao dịch ký đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận, đăng công bố thông tin theo được link như sau:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=29072006&p_details=1

Như vậy theo quy định tại Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT đã được phép thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ.

 

DMCA.com Protection Status