Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: VNDIRECT công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

Công bố thông tin 18/06/2014    161

Chia sẻ

Ngày 18/6/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Công ty TNHH KPMG đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với phạm vi bao gồm: (i) Soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho giai đoạn từ ngày 01/1/2014 đến ngày 30/6/2014, và; (ii) Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

DMCA.com Protection Status