Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin Niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID)

Công bố thông tin 28/06/2016    268

Chia sẻ

Thông tin về tổ chức niêm yết:

 1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Căn 1001, tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 3. Điện thoại: (84-4) 35 624 709 Fax: (84-4) 35 627 11
 4. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
 5. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103018205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2007 và cấp lại số 0101143879 lần thứ 12 ngày 05 tháng 08 năm 2015
 6. Các lĩnh vực kinh doanh chính:
 • Tư vấn cơ sở hạ tầng: Khảo sát, quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án và giám sát thi công các công trình hạ tầng đô thị và nông thôn; Lập báo cáo và giám sát thực hiện các chính sách an toàn về môi trường và xã hội; Truyền thông, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cộng đồng.
 • Đầu tư: Dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải; Sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Bán hàng và xây dựng: Bán hàng các sản phẩm nguyên vật liệu, thiết bị, vật tư ngành nước; Xây dựng các công trình tiện ích.
 1. Thông tin về cổ phiếu niêm yết:
 2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mã cổ phiếu: HID
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng
 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 30.000.000 (Ba mươi triệu cổ phiếu) cổ phiếu
 7. Tổng giá trí cổ phiếu niêm yết tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng) đồng
 8. Ngày giao dịch đầu tiên: 11/07/2016
 9. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu
 • Bản cáo bạch của Công ty được cung cấp tại:

Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long:

Căn 1001, tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35 624 709                   Fax: (84-4) 35 627 11

Website: www.halcom.vn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh:

Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 217 713                   Fax: (84-8) 38 217 452

Website: www.hsx.vn

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT:

Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3972 4568                    Fax: (84-4) 3972 4600

Website: www.vndirect.com.vn

 

Trân trọng thông báo!

20160627_01. HID – BAN CAO BACH NIEM YET.pdf

20160627_02. HID – NQ DHDCD vv THONG QUA NIEM YET TREN SGDCK TPHCM + BB.pdf

20160627_03. HID – GCN DKDN thay doi lan 12 ngay 05.08.2015.pdf

20160627_04. HID – DIEU LE CONG TY.pdf

20160627_05. HID – QUY CHE QUAN TRI CONG TY.pdf

20160627_06. HID – BCTC KT NAM TAI CHINH 2014 – CONG TY ME (01.04.2014 – 31.3.2015).pdf

20160627_07. HID – BCTC HOP NHAT KT NAM TAI CHINH 2014 (01.04.2014 – 31.3.2015).pdf

20160627_08. HID – BCTC KT NAM TAI CHINH 2015 – CONG TY ME (01.04.2015 – 31.3.2016).pdf

20160627_09. HID – BCTC HOP NHAT KT NAM TAI CHINH 2015 (01.04.2015 – 31.3.2016).pdf

 

 

 

DMCA.com Protection Status