Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo việc chào mua công khai của CTCP Traphaco với CTCP công nghệ cao Traphaco

Hoạt động VNDirect 20/09/2011    213

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Traphaco thông báo việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco với những nội dung như sau:

 I.         Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Traphaco

1.         Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Traphaco

2.         Vốn điều lệ: 123.398.240.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)

3.         Địa chỉ trụ sở chính: Số 75, Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

4.         Điện thoại: (84.4) 843 0076            Fax:(84.4) 681 5097

5.         Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và phân phối thuốc.

II.         Công ty mục tiêu chào mua công khai

6.         Tên công ty:  Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco.

7.         Địa chỉ: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

8.         Vốn điều lệ: 35.075.400.000 tỷ đồng (Ba mươi lăm tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng)

9.         Điện thoại: (84.321) 3.991828              Fax: (84.321) 3.991.915

III.       Thông tin về đợt chào mua công khai

10.       Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hiện tại của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu: 450.000 cổ phiếu, tương ứng chiếm tỷ lệ 12,83% vốn điều lệ.

11.       Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.338.900 cổ phiếu, tỷ lệ 38,17%.

12.       Số lượng, tỷ lệ cổ phần dự kiến sau khi chào mua: 1.788.900 cổ phiếu, tỷ lệ 51%.

13.       Giá chào mua: 45.000 đồng/cổ phiếu

14.       Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn vốn chủ sở hữu

15.       Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:  tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% tại Công ty Mục tiêu; là đối tác kinh doanh của Công ty Mục tiêu trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc.

16.       Thời gian thực hiện chào mua: từ ngày 20/09/2011 đến ngày 20/10/2011.

17.       Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco.

18.       Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Công ty Cổ phần Traphaco sẽ hủy bỏ đợt chào mua công khai nếu xảy ra một trong các điều kiện sau:

           Tổng số lượng cổ phần đăng ký bán nhỏ hơn 937.230 cổ phần, tương đương 70% số cổ phần Công ty Cổ phần Traphaco đăng ký chào mua.

           Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần công nghệ cao là 35.075.400.000 VNĐ.

           Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;

           Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco bị giải thể;

19.       Phương thức thực hiện chào mua công khai: Thực hiện đăng ký bán qua Đại lý chào mua công khai.

20.       Thời hạn và phương thức thanh toán:  bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo đăng ký của cổ đông) từ ngày 24/10/2011 đến ngày 27/10/2011.

21.       Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

22.       Ghi chú: 

+ Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán nhỏ hơn 70% số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua (tương đương 937.230 cổ phần), thì đợt chào mua sẽ bị hủy bỏ.

+ Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán lớn hơn 70% số lượng cổ phần đăng ký chào mua (tương đương 937.230 cổ phần) nhưng nhỏ hơn hoặc bằng toàn bộ số lượng cổ phần chào mua (tương đương 1.338.900 cổ phần) thì tổ chức chào mua cam kết mua toàn bộ số lượng cổ phiếu mà cổ đông đã đăng ký bán.

+ Trường hợp số cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán lớn hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phần được bán của mỗi cổ đông được xác định bằng công thức sau:

Số cổ phần được bán

=

Số cổ phần đăng ký bán

x

Tổng số cổ phần đăng ký chào mua

Tổng số cổ phần đăng ký bán

+  Cổ đông của Công ty mục tiêu không có quyền rút lại chấp thuận chào mua công khai khi hết thời gian chào mua công khai.

+ Mọi thủ tục đăng ký chào bán cổ phần của Công ty Công nghệ cao Traphaco được thông báo và hướng dẫn trên website: www.traphaco.com.vn và www.vndirect.com.vn

IV.  Thời gian và địa điểm nhận đăng ký bán cổ phần

Đại lý chào mua công khai sẽ nhận hồ sơ đăng ký bán của cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tại các địa điểm sau:

1.         Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

           Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà Nội – Điện thoại: 04. 39 410 190  – Fax: 04. 39 410 500

           Thời gian: Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 20/10/2011

2.         Công ty Cổ phần Traphaco

           Địa chỉ: Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (Khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

           Thời gian: Từ ngày 5/10/2011  đến ngày 6/10/2011

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco

           Địa chỉ: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

           Thời gian: Ngày 7/10/2011

 

Quý khách vui lòng tải file đính kèm bên dưới:

 

DMCA.com Protection Status