Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hoạt động VNDirect 02/04/2015    171

Chia sẻ

1.       Thời gian: 14h ngày 23/04/2015

2.        Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng –  Hà Nội

3.     Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chốt tại ngày 26/03/2015.

4.     Nội dung chính:

       Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014

       Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh  năm 2014 và kế hoạch năm 2015

       Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2014

       Và các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội.

5.     Đăng ký tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 21/4/2015 bằng điện thoại, fax hoặc email. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy y quyền.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà nội

Email: cbtt@vndirect.com.vn

Người liên hệ: Bà Đặng Hoàng My

Số điện thoại: (844) 3972 4568  (Ext. 2559)

Fax: (844) 39410500,  (844) 39724600

DMCA.com Protection Status