Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc thay đổi phí lãi suất và ngày miễn lãi của Dịch vụ cho vay Tài chính

Hoạt động VNDirect 18/09/2013    263

Chia sẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của Quý khách hàng, giúp khách hàng đạt mức lợi nhuận tối ưu trong biến động ngắn hạn của thị trường với chi phí thấp, VNDIRECT trân trọng thông báo về việc thay đổi phí lãi suất và ngày miễn lãi của Dịch vụ cho vay Tài chính kể từ ngày 19/9/2013 như sau:

 

I.        Sản phẩm DIRECT T+

       Đối tượng: Nhà đầu tư cá nhân độc lập, sử dụng tài khoản Direct Account

       Thời gian miễn lãi

o    Sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ : Miễn lãi T+2 (miễn lãi đến 2 ngày giao dịch),

o    Dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: Tính lãi T+0

       Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ/ Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng 15.8%/năm

 

II.        Sản phẩm cho vay ký quỹ linh hoạt

*  Đối tượng: Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ có chuyên viên tư vấn và quản lý tài khoản

*  Sản phẩm Smart I

       Thời gian miễn lãi

o    Sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ : Miễn lãi T+2 (miễn lãi đến 2 ngày giao dịch),

o    Dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: Tính lãi T+0

       Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ/ Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: 15.8%/năm

*  Sản phẩm Smart T+

       Thời gian miễn lãi:  Miễn lãi đến T+4 (miễn lãi lên đến 6 ngày)

       Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ/ Phí dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng: 18.0%/năm

 

III.    Phí đảo nợ

       Sản phẩm Smart T+ và các loại hình khách hàng đang sử dụng chính sách miễn lãi T+4: Miễn phí đảo nợ

       Sản phẩm Smart I và Direct T+2 và các loại hình khách hàng đang sử dụng chính sách miễn lãi T+2: 

                                Phí đảo nợ = số tiền đảo nợ * 2 (ngày)* 0.049%

 

IV.    Ngày áp dụng: 19/9/2013.

Kể từ ngày thay đổi chính sách: Lãi suất mới sẽ được áp dụng đối với toàn bộ dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ và tất cả các khoản giải ngân dịch vụ giao dịch cầm cố với ngân hàng mới.

 

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, Quý khách có thể xem DIRECT T+ sản phẩm ký quỹ linh hoạt SMART T+ và SMART I hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900-545409, email dvkh@vndirect.com.vn hoặc công cụ hỗ trợ trực tuyến trên thanh Direct Bar.
 
Trân trọng thông báo,
Phòng Dịch vụ khách hàng

 

DMCA.com Protection Status