Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán SCD

Công bố thông tin 19/09/2017    601

Chia sẻ

– Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm

– Cổ phiếu bị giải chấp: SCD

– Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

– Số lượng dự kiến bán giải chấp: 114.650 cổ phần

– Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 20/09/2017

DMCA.com Protection Status