Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán HQC

Công bố thông tin 13/12/2016    442

Chia sẻ

  • Tên khách hàng: TRƯƠNG ANH TUẤN
  • Cổ phiếu bị giải chấp: HQC
  • Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 3.216.140 cổ phần
  • Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 14/12/2016
DMCA.com Protection Status