Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Hoạt động VNDirect 13/03/2013    178

Chia sẻ

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

DMCA.com Protection Status