Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

Công bố thông tin 26/03/2013    211

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

– Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” trước đây: Ông Nguyễn Hoàng Giang

– Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” mới: Bà Phạm Hồng Hoa
+  Địa chỉ liên lạc: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
+  Điện thoại: 04.39 410 510 Fax: 04.39 410 500     Email: cbtt@vndirect.com.vn
+  Chức vụ tại Công ty: Trợ lý Ban Giám đốc

– Ngày có hiệu lực: 01/04/2013.

Lý do thay đổi: Thực hiện thay đổi cho phù hợp với thực tế tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng.

DMCA.com Protection Status