Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v rút ngắn thời gian thanh toán T+3

Hoạt động VNDirect 27/08/2012    310

Chia sẻ

Kính gi: Quý khách hàng

 

Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT xin cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và s dng dch v ca VNDIRECT trong thi gian va qua.

             Căn c thông báo s 5173/VSD-TTBT ngày 20 tháng 8 năm 2012 ca Trung tâm lưu ký chng khoán Vit Nam v vic rút ngn thi gian thanh toán T+3

Công ty C phn chng khoán VNDIRECT xin trân trng thông báo ti Qúy khách hàng: Vic rút ngn thi gian thanh toán v 9h00 ngày T+3 đi vi các giao dch c phiếu, chng ch qu s được bt đu áp dng t ngày 04/09/2012.

Như vy theo Quy chế mi, t ngày 04/09/2012 Quý khách hàng có th bán chng khoán mua ngày T vào ngày T+3 – sm hơn 01 ngày so vi hin ti.

Nếu có bt kỳ thc mc nào, xin Quý khách hàng vui lòng liên h vi chúng tôi qua tng đài dch v 1900-5454-09 hoc chuyên viên qun lý tài khon đ được tr giúp.

 

Trân trng

Dch v khách hàng

Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT.

DMCA.com Protection Status