Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v hủy thanh toán giao dịch trên HNX do lỗi giao dịch ngày 26/08/2014

Hoạt động VNDirect 28/08/2014    176

Chia sẻ

Căn cứ công văn số 193/TB-TTBT ngày 28/08/2014 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đồng ý cho thực hiện hủy thanh toán đối với các giao dịch 

          Phiên giao dịch ngày:    26/08/2014

          Loại  lệnh:   485 lệnh bán

          Mã chứng khoán: DPC, SD9

        Lý do hủy thanh toán giao dịch: Do lỗi kỹ thuật về kết nối hệ thống giữa VNDIRECT & Sở GD      Chứng khoán HN dẫn đến sự cố trùng lệnh giao dịch trực tuyến

Công ty Chứng khoán VNDIRECT sẽ thực hiện trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và thành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Hiện tại VNDIRECT đang tiến hành việc trao đổi trực tiếp với các Công ty chứng khoán có giao dịch đối ứng để thực hiện thỏa thuận với khách hàng về các giao dịch bị hủy thanh toán.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status