Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v dừng giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

Hoạt động VNDirect 25/01/2010    481

Chia sẻ

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Thực hiện yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán tại Công văn số 2549/UBCK – TT về việc dừng giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, Công ty chứng khoán VNDIRECT xin thông báo với Quý Nhà đầu tư như sau:

  1. Các thay đổi liên quan đến sản phẩm MBF, ABB, HBB, VPB từ 12h ngày 28.01.2010 như sau:

 Nhà đầu tư đang có trạng thái mua chứng khoán cần làm thủ tục rút chứng khoán MB, AB, HBB, VPB trước 12h ngày 28.01.2010. Trong trường hợp có nhu cầu repo chứng khoán, nhà đầu tư có thể đến làm thủ tục repo trước 12h ngày 28.01.2010. Vui lòng liên hệ trực tiếp với VNDIRECT để nhận thông tin về các điều khoản repo.

 Nhà đầu tư đang có trạng thái bán chứng khoán cần phải mua lại chứng khoán trước 11h ngày 28.01.2010.

 Sau thời điểm kể trên, VNDIRECT sẽ xử lý đối với các tài khoản còn trạng thái MB, AB, HBB, VPB với giá và phương thức do VNDIRECT quy định. VNDIRECT sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu rút hoặc repo chứng khoán MB, AB, HBB, VPB sau 12h ngày 28.01.2010.

        Sau 12h ngày 28.01.2010 số dư tiền mặt còn lại của Quý Nhà đầu tư sẽ được tự động chuyển vào tài khoản Niêm yết.

  1. Việc Thanh lý Hợp đồng Chứng khoán chưa Niêm yết:

 Kể từ 12h ngày 28.01.2010, các Hợp đồng Chứng khoán chưa Niêm yết mà Quý Nhà đầu tư đã ký với VNDIRECT sẽ được tự động thanh lý.

Trong thời gian này nếu quý Nhà đầu tư có thắc mắc cần giải đáp, quý khách vui lòng gọi số 04.3 9725 715.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà đầu tư.

Phòng Dịch vụ khách hàng

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status