Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố thông tin 05/07/2016    346

Chia sẻ

– Số cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.527.705 cổ phần, chiếm 9,37%

– Số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.027.705 cổ phần, chiếm 10.02%

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Bao cao thay doi so huu cua co dong lon

DMCA.com Protection Status