Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo thay đổi nhân sự

Công bố thông tin 09/03/2017    380

Chia sẻ

– Người được miễn nhiệm: Ông Nguyễn Hồng Điệp, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

– Người được bổ nhiệm: Ông Lê Anh Tuấn; chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Anh Tuấn chính thức làm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh ghi nhận ông Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QĐ 82.2017 CT HĐQT mien nhiem

QĐ 83.2017 CT HĐQT bo nhiem moi

DMCA.com Protection Status