Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo hết thời hạn miễn giảm thuế TNCN

Hoạt động VNDirect 08/01/2013    196

Chia sẻ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của VNDIRECT

Thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, từ ngày 01/09/2011 VNDIRECT đã thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán với mức thuế suất 0,05% thay vì 0,1% cho mỗi giao dịch bán chứng khoán và không thu thuế đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn mua cổ phần (Trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng).

Đến ngày 31/12/2012 thời hạn miễn giảm thuế TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 nói trên đã hết hiệu lực. Do chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo hoặc hướng dẫn nào từ các cơ quan quản lý về việc miễn, giảm thuế TNCN cho khách hàng giao dịch chứng khoán, nên VNDIRECT sẽ áp dụng trở lại cách thức tính và thu thuế TNCN đối với khách hàng theo đúng quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân thông qua ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh mức thuế suất thuế TNCN tạm thu đối với các hoạt động chuyển nhượng chứng khoán từ mức 0,05% về mức 0,1% trên tổng giá trị khớp lệnh bán.

+ Thực hiện thu thuế TNCN đối với cổ tức bằng tiền mặt với mức thuế suất 5%.

+ Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2013.

 

Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

DMCA.com Protection Status