Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

Công bố thông tin 07/12/2016    423

Chia sẻ

  1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.380 cổ phiếu
  2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu
  3. Mục đích mua lại cổ phiếu cổ phiếu: Giảm số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn
  4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
  5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 14/12/2016 đến ngày 12/1/2017 hoặc 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện giao dịch theo quy định pháp luật.
  6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành
  7. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);
  8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.
  9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

– Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại: 04 39724568

– Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222.

 

 

Chi tiết trong file đính kèm:

QD 8019.UBCK

VNDIRECT_Thong bao giao dich mua lai CP

DMCA.com Protection Status