Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2015

Hoạt động VNDirect 12/09/2016    167

Chia sẻ

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:         VNDIRECT_BOND_2015

– Kỳ hạn:                     02 năm

– Ngày phát hành:      18/12/2015

– Ngày đáo hạn:         18/12/2017

– Lãi suất:                   9.2%/năm

– Kỳ thanh toán lãi:            03 tháng từ 20/06/2016 đến 18/09/2016                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 16/09/2016 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 19/09/2016

 

Trân trọng thông báo./.

DMCA.com Protection Status