Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty Công nghệ Mobifone Toàn Cầu

Công bố thông tin 02/10/2015    214

Chia sẻ

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu

2. Ngày chốt danh sách: 09/10/2015

3. Tỷ lệ chi trả: 12% (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

4. Thời gian chi trả cổ tức: Từ 19/10 – 31/10/2015

5. Phương thức chi trả: Chuyển khoản

6. Thông tin liên hệ:

– Ms Nguyễn Lệ Thủy – Phòng KTTC Công ty Công nghệ Mobifone Toàn cầu

– Điện thoại: 04.3577.3333 máy lẻ 602

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status