Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo chào bán cổ phiếu của CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh

Công bố thông tin 02/08/2016    307

Chia sẻ

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 44/GCN-UBCK do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/07/2016 về việc chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:
Tên tổ chức phát hành:     CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Website:    http://www.haxaco.com.vn/
Địa chỉ trụ sở chính:    333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:     (84-8) 35120026        *     Số Fax:     (84-8) 35120025

I.    CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG:
1.    Tên cổ phiếu:    Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2.    Mã cổ phiếu:     HAX    *   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông       *     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3.    Số lượng cổ phiếu chào bán:     3.360.000 cổ phiếu
4.    Mục đích phát hành:         Chào mua công khai cổ phiếu PTM
5.    Đối tượng chào bán:         toàn bộ các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM
6.    Địa điểm cung cấp bản cáo bạch từ ngày 03/08/2016:
–    Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (địa chỉ nêu trên)
–    Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long – KLS; Website: www.kls.vn; Trụ sở: 22 Thành Công, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 04.3772 6868; Fax: 04.3772 6131
–    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT; Website: www.vndirect.com.vn; Trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 3972 4568; Fax: (84-4) 3972 4600

II.        CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU PTM
1.    Tên cổ phiếu chào mua:    Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM
2.    Mã cổ phiếu:     PTM    *   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông       *     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3.    Số lượng cổ phiếu chào mua:     4.200.000 cổ phiếu
4.    Mục đích chào mua công khai:    Sau khi thực hiện chào mua, HAX sẽ trở thành công ty mẹ của PTM, sở hữu tối đa lên tới 100% vốn góp của PTM
5.    Giá chào mua:            HAX thực hiện đợt chào mua công khai cổ phiếu PTM theo hình thức hoán đổi cổ phiếu, không dùng tiền mặt.
6.    Tỷ lệ hoán đổi:             PTM : HAX = 10 : 8 (Nghĩa là cứ 10 cổ phiếu PTM đổi được 8 cổ phiếu HAX)
7.    Đối tượng chào mua:         toàn bộ các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM
8.    Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:
–    Thời điểm chào mua từ ngày 15/08/2016 đến ngày 16/09/2016
–    Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong tháng 09/2016
–    Thời hạn dự kiến hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chào mua: Trong tháng 10/2016
9.    Đại lý chào mua công khai:
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT; Website: www.vndirect.com.vn; Trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 3972 4568; Fax: (84-4) 3972 4600

Trân trọng thông báo!

HAX – BCB hoan doi 2016

HAX – Giay phep chao ban co phieu

DMCA.com Protection Status