VNDIRECT Thông báo biểu phí Chứng khoán Phái sinh từ ngày 06/06/2018

June 06, 2018

VNDIRECT trân trọng thông báo Biểu phí giao dịch Chứng khoán phái sinh mới áp dụng từ ngày 06/06/2018 cho toàn bộ Khách hàng cụ thể như sau:

  • Phí giao dịch một chiều mở/đóng vị thế qua ngày: 12,000 đồng/giao dịch/hợp đồng
  • Phí giao dịch mở/đóng vị thế trong ngày: 7,000 đồng/giao dịch/hợp đồng

Lưu ý:

  • Phí giao dịch chưa bao gồm các phí sau: Phí quản lý vị thế, phí chuyển tiền, phí Sở, thuế…
  • Hợp đồng đáo hạn tương đương với giao dịch đóng vị thế

Ví dụ:

  • Nếu Quý Khách MỞ 01 vị thế VN30F1806 và ĐÓNG/ĐÁO HẠN vị thế vào ngày khác: Tổng phí Quý khách phải trả cho giao dịch mở và đóng/đáo hạn vị thế này là: 12,000 đồng x 2 = 24,000 đồng
  • Nếu Quý khách MỞ 01 vị thế VN30F1806 và ĐÓNG vị thế đó luôn trong ngày: Tổng phí Quý khách phải trả cho giao dịch mở và đóng vị thế này trong ngày là: 7,000 đồng x 2 = 14,000 đồng

Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên Quản lý tài khoản hoặc Tổng đài 1900545409

VNDIRECT Thông báo biểu phí Chứng khoán Phái sinh từ ngày 06/06/2018

VNDIRECT trân trọng thông báo Biểu phí giao dịch Chứng khoán phái sinh mới áp dụng từ ngày 06/06/2018 cho toàn bộ Khách hàng cụ thể như sau:

VNDIRECT.COM.VN