Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động

Công bố thông tin 19/12/2017    498

Chia sẻ

Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của công ty:

  • Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG               Giới tính: Nữ
  • Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Sinh ngày: 17/6/1966                                     Quốc tịch: Việt Nam
DMCA.com Protection Status