Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thay đổi địa điểm chi nhánh Vinh Nghệ An

Hoạt động VNDirect 24/07/2013    466

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin thông báo toàn văn nội dung công bố thông tin về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Vinh Nghệ An của VNDIRECT.

Nội dung và quyết định chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước được gửi theo file đính kèm

DMCA.com Protection Status