Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: TB tới NĐT ủy thác cp VCB qua VNDIRECT v/v bán cp ưu đãi của VCB

Hoạt động VNDirect 24/06/2010    161

Chia sẻ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã CK: VCB) như sau:

  •         Loại Chứng khoán                                          : Cổ phiếu phổ thông

·                   Mệnh giá                                                        : 10.000 đồng/cổ phiếu

·         Ngày giao dịch không hưởng quyền            : 04/06/2010

·         (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 04, 07/06/2010 thì người bán không được hưởng quyền).

·         Ngày đăng ký cuối cùng                      : 08/06/2010

·         Lý do và mục đích: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

·         Tỷ lệ thực hiện: 100:9,279 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 9,279 cổ phiếu mới).

·         Số lượng cổ phiếu chào bán: 112.285.426 cổ phiếu

·         Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

·         Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Lượng cổ phần chưa phân phối hết hoặc số cổ phần lẻ do làm tròn sẽ được phân phối cho các cổ đông đã đăng ký mua tương ứng theo tỷ lệ sở hữu hoặc giao cho Hội đồng quản trị tìm các đối tác có nhu cầu mua để tiếp tục bán theo giá thỏa thuận (tối thiểu bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu) … nhằm đảm bảo cho đợt phát hành nâng vốn điều lệ được thành công.

Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng (01) một lần duy nhất. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba trong thời gian chuyển nhượng quyền mua.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1.000*9,279/100 = 92,79 cổ phiếu mới. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua thêm 92 cổ phiếu mới.

·         Thời gian chuyển nhượng quyền mua:           Từ 21/06/2010 – 21/07/2010

·         Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền:          Từ 21/06/2010 – 26/07/2010

·         Ngày dự kiến giao dịch: tháng 09/2010

Địa điểm thực hiền quyền: theo bản Hướng dẫn đăng ký mua thêm VCB chốt ngày 08/06/2010. Liên hệ: Mai Thị Hạnh – ĐT: 04.39724568/4319 hoặc 0914649338

DMCA.com Protection Status