Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Quyết định ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện nhận chuyển nhượng vốn góp

Công bố thông tin 30/12/2016    246

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố Quyết định số 498/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về việc Ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tài liệu đính kèm.

VNDS_CBTT form HNX

DMCA.com Protection Status