Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Nghỉ giao dịch dip lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – 10/03 Âm lịch

Hoạt động VNDirect 27/03/2012    309

Chia sẻ

Kính gi:       Quý Khách hàng

 
Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT xin trân trng thông báo ti Quý Khách hàng lch ngh giao dch dp l Gi T Hùng Vuơng như sau:

S Giao dch Chng khoán HCM, S Giao dch Chng khoán Hà Ni, Trung tâm Lưu ký Chng khoán s ngh giao dch th Hai (ngày 02/04/2012) và giao dch tr li vào th Ba (ngày 03/04/2012).

Theo đó, Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT s ngh giao dch theo lch ngh l như trên.

Kính chúc Quý Khách hàng mt kỳ ngh vui v và hnh phúc!

Trân trng!

  

PHÒNG DCH V KHÁCH HÀNG

CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN VNDIRECT

DMCA.com Protection Status