Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với KPMG

Công bố thông tin 12/07/2016    138

Chia sẻ

Ngày 11/7/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Công ty TNHH KPMG đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/1/2016 đến ngày 30/6/2016 và thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

VNDS_CBTT ky Hop dong kiem toan (HNX)

DMCA.com Protection Status