Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT hợp tác với LienVietPost bank triển khai sản phẩm “Cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán”

Hoạt động VNDirect 13/11/2012    193

Chia sẻ

Kính gi: Quý Khách hàng

Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin chân thành cm ơn Quý Khách đã tin tưởng và s dng các sn phm/dch v ca VNDIRECT.

Vi mong mun cung cp nhiu tin ích đu tư cho khách hàng, k t ngày 02/11/2012, VNDIRECT đã hp tác vi ngân hàng LienVietPostBank trin khai sn phm “Cho vay thanh toán tin mua chng khoán”.

              Kỳ hn cho vay:  90 ngày, gia hn ti đa 90 ngày

              Phí s dng sn phm: 0.055%/ngày (và có th thay đi theo quy đnh ca ngân hàng & VNDIRECT)

              Danh mc và t l cho vay: Theo quy đnh ca Ngân hàng.

Quý khách vui lòng liên h vi nhân viên Dch v khách hàng và Chuyên viên qun lý tài khon ti tt c các chi nhánh/PGD ca VDNIRECT trên toàn quc  đ được h tr hoàn thành th tc đăng ký s dng dch v.

Mi thc mc và cn tr giúp, Quý khách vui lòng liên h vi chúng tôi qua tng đài dch v 1900545409, email dvkh@vndirect.com.vn  hoc Chuyên viên qun lý tài khon.

 

Trân trng thông báo,

Phòng Dch v khách hàng

DMCA.com Protection Status