Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế 2012 sau kiểm toán

Công bố thông tin 26/03/2013    177

Chia sẻ

Căn cứ theo yêu cầu hướng dẫn tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2012 trước và sau kiểm toán.

Nội dung giải trình theo file đính kèm.

DMCA.com Protection Status