Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Danh mục chứng khoán được Giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT từ 01.06.2012

Công bố thông tin 31/05/2012    193

Chia sẻ

CTCP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT từ ngày 01.06.2012 theo file đính kèm:

  • Quyết định ban hành Danh mục.
  • DMKQ tại VNDIRECT từ ngày 01.06.2012
DMCA.com Protection Status