Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo về kết quả kinh doanh Quý I.2014

Công bố thông tin 10/04/2014    191

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo về kết quả kinh doanh quý I.2014 như sau:

Lợi nhuận trước thuế Quý I.2014 ước đạt 59.3 tỷ đồng (tương đương với mức tăng trưởng 110% so với cùng kỳ 2013).

Thị trường chứng khoán Quý I.2014 thuận lợi đã giúp cho các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đạt mức tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu Quý I đạt 104.5 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động Môi giới đóng góp xấp xỉ 46% tổng doanh thu toàn Công ty đạt mức 47.6 tỷ đồng. Tiếp đến là mảng dịch vụ tài chính với 42 tỷ đồng doanh thu, đóng góp hơn 40% doanh thu Công ty. Hoạt động đầu tư tự doanh trong quý I cũng thực hiện được 12.7 tỷ đồng tăng 81% so với cùng kỳ 2013.


Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chi Mính, VNDIRECT trong quý I.2014 vẫn giữ vững vị trí tại bảng xếp hàng Top 10 các công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất với vị trí thứ 02 tại HNX (7.93% thị phần) và vị trí thứ 5 tại HSX  (6.13% thị phần).

DMCA.com Protection Status