Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin về hoạt động giao dịch ký quỹ

Công bố thông tin 18/10/2012    180

Chia sẻ

Căn c kết qu kim tra hot đng giao dch ký qu ca y ban Chng khoán Nhà nước, Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT xin được công b thông tin như sau:

              VNDIRECT s tm ngng ký mi các hp đng m tài khon giao dch ký qu trong thi hn 60 ngày k t ngày 18/10/2012

              Vic thay đi trên s không nh hưởng ti các hp đng giao dch ký quỹ đang thc hin

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

 

DMCA.com Protection Status