Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin v/v điều chỉnh giấy phép hoạt động

Công bố thông tin 27/12/2012    181

Chia sẻ

Căn cứ Quyết định số 11/PĐC-UBCK ngày 25/12/2012 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT xin công bố thông tin với nội dung như sau:

DMCA.com Protection Status