Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin 19/01/2017    270

Chia sẻ

– Tên tổ chức:  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

– Mã chứng khoán: VND

– Địa chỉ trụ sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại liên hệ: 04. 39724568                            Fax: 04. 39724600

– E-mail: cbtt@vndirect.com.vn

– Website: vndirect.com.vn

 

STT

 

Nội dung Trước khi thay đổi Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi
1 Vốn điều lệ (VNĐ) 1.549.981.650.000 1.549.981.650.000
2 Tổng số cổ phiếu 154.998.165 154.998.165
3 Số lượng cổ phiếu quỹ 5.000.380 5.000.000 10.000.380 Mua lại 5.000.000 CP
4 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 149.997.785 5.000.000 144.997.785 Giảm số lượng CP lưu hành do mua lại CP
5 Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)

VNDS_CBTT thay doi CP luu hanh

DMCA.com Protection Status