Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Công bố thông tin 03/07/2013    149

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

DMCA.com Protection Status