Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin liên quan tới Đại hội cổ đông thường niên 2014

Công bố thông tin 26/04/2014    348

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin công bố thông tin liên quan tới Đại hội cổ đông thường niên 2014 của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT với các nội dung công bố như sau:

1. Công bố các nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2014

2. Công bố về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết thông tin công bố theo file đính kèm.

 

DMCA.com Protection Status