Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để chuyển đăng ký niêm yết sang HOSE

Công bố thông tin 09/08/2017    538

Chia sẻ

  1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
  2. Mã chứng khoán: VND
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  4. Điện thoại: 04. 394 10 510
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
  6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã nhận được Quyết định số 592/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 09/8/2017 về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Thông báo số 1030/TB-SGDHN ngày 09/8/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VND của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Nội dung cụ thể như sau:

  • Ngày hủy niêm yết: 14/8/2017.
  • Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội là 11/8/2017.
  • Lý do hủy niêm yết: Chuyển đăng ký niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

CV chap thuan huy niem yet

TB chap thuan huy niem yet

DMCA.com Protection Status