Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin 19/06/2014    347

Chia sẻ

I.    Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

1.   Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2.   Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

3.   Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

4.   Điện thoại: 04 3 9410 510                                          Fax: 04 3 9410 500

5.   Mã chứng khoán: VND

6.   Mệnh giá: 10.000 đồng

7.   Vốn điều lệ: 999.990.000.000 đồng

8.   Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

      Số hiệu tài khoản: 021P222222

9.   Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

    Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHDKD  do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16  tháng 11 năm 2006.

    Ngành nghề kinh doanh: Chứng khoán              

    Sản phẩm/dịch vụ chính:

·            Môi giới chứng khoán;

·            Tự doanh chứng khoán;

·            Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

·            Quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân;

·            Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

·            Lưu ký chứng khoán

    Tổng mức vốn kinh doanh: 1.196.973.653.690 đồng (Nguồn vốn chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2013)

II.   Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ

1.   Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.062.636 cổ phiếu

2.   Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất:

    Từ 8/11/2013 đến 06/12/2013: Tổng số lượng cổ phiếu mua là 3.047.600 cổ phiếu (Trước ngày 8/11/2013, Công ty có 14.924 cổ phiếu quỹ).

    Ngoài ra, công ty còn thực hiện nghiệp vụ của công ty chứng khoán mua cổ phiếu lẻ của nhà đầu tư với số lượng lần lượt là 21 cổ phiếu (16/1/2014), 43 cổ phiếu (18/2/2014) và 48 cổ phiếu (21/5/2014).

3.   Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến bán: 3.062.630 cổ phiếu; tổng số lượng cổ phiếu tối thiểu dự kiến bán: 3.062.000 cổ phiếu

4.   Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho mục đích kinh doanh của Công ty

5.   Thời gian dự kiến giao dịch: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, dự kiến khoảng tháng 6 -7/2014

6.   Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

7.   Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8.   Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và quy định có liên quan

9.   Giá (khoảng giá): Theo ngày giao dịch phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

+    Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+    Điện thoại: 04 3 9410 510                                          Fax: 04 3 9410 500

+    Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222

DMCA.com Protection Status