Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu TRA

Công bố thông tin 14/02/2012    230

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về đợt chào mua cổ phiếu TRA như sau:

I. Tổ chức chào mua công khai

1.         Tên giao dịch: VIETNAM AZALEA FUND LIMITED   

2.         Vốn điều lệ: 1.000.000 USD

3.         Địa chỉ trụ sở chính: P.O Box 1984, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4.         Địa chỉ liên lạc: Lầu 8, số 6 đường Thái Văn Lung, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

5.         Điện thoại liên lạc: 84 8 3827 3161                            Fax: 84 8 3827 3162

6.         Nơi mở tài khoản:  Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

7.         Số hiệu tài khoản:  DBHFCS6153

8.         Giấy CNĐKKD: CD185851      Ngày cấp:18/04/2007     Nơi cấp: Cayman Islands

9.         Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đầu tư tài chính

II. Công ty mục tiêu

1.         Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Traphaco

2.         Mã chứng khoán: TRA

3.         Sàn giao dịch được niêm yết: HOSE

4.         Vốn điều lệ: 123.398.240.000 đồng

5.         Địa chỉ trụ sở chính: Số 75, Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

6.         Điện thoại: (84.4) 843 0076               Fax:(84.4) 681 5097

7.         Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và phân phối thuốc

8.         Mối quan hệ giữa Công ty chào mua công khai với Công ty mục tiêu: VIETNAM AZALEA FUND LIMITED là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Traphaco.

III. Thông tin về đợt chào mua công khai

1.         Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại của Tổ chức chào mua đối với Công ty mục tiêu: 3.083.746 cổ phần tương đương 24,99% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Traphaco.

2.         Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu kiến thực hiện chào mua: 1.235.200 cổ phần tương đương 10,01% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Traphaco.

3.         Giá chào mua: 45.000 đồng/cổ phần

4.         Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn chủ sở hữu

5.         Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:  Tăng tỷ lệ năm giữ của VIETNAM AZALEA FUND LIMITED tại Công ty Cổ phần Traphaco lên 35%.  Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Traphaco sẽ vẫn được giữ nguyên sau khi VIETNAM AZALEA FUND LIMITED tăng tỷ lệ nắm giữ.

6.         Thời gian thực hiện chào mua: 23/02/2012 đến 25/03/2012

7.         Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Traphaco (TRA)

8.         Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

           Công ty Cổ phần Traphaco tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;

           Công ty Cổ phần Traphaco giảm vốn cổ phần;

           Công ty Cổ phần Traphaco phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

           Công ty Cổ phần Traphaco bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;

           Công ty Cổ phần Traphaco bị giải thể;

9.         Thời hạn và phương thức thanh toán: Theo Quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

10.        Tên Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT.

Website: www.vndirect.com.vn

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Điện thoại: 04 39724568                         Fax: 04 39724600

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Phòng 601 Tòa nhà FIDECO, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoai: 08 39146925                         Fax: 08 39146924

DMCA.com Protection Status